Hasznos anyagok a toborzásról e-mailben.

Jótanácsok azokkal az alkalmazottakkal szemben, akik elkésnek a munkából

Késni általában jó indokkal szoktak. De ha ez elég gyakori, a munkaadóknak sajnos meg kell beszélni ezt az alkalmazottakkal, hogy egy közös megoldást találjanak.

Ebben a cikkben hasznos tanácsokat adunk a munkaadóknak, hogy viselkedjenek a gyakran elkéső alkalmazottakkal. Valamint, ötleteket biztosítunk arra is, hogyan kerülhető el a késés.

Mi történik, ha az alkalmazott elkésik

Természetesen, a legtöbb alkalmazott pontosan érkezik, hogy időben elvégezze a feladatát. De vannak olyan esetek, családi gondok, amikor az ember elkésik. Ezek az események általában egyszeriek, s nincsenek kihatással a csapat munkárája.

Például, az alkalmazott azért késett, mert defektet kapott, vagy nem indult az autója, melyről telefonon értesítette a munkaadót. Ebben az esetben a vezetőség lehet rugalmas, nem veszi figyelembe a késést, ha csak egyszer történt meg.

Ugyanakkor, ha a késés már-már szokássá válik, el kell ismernie, hogy ez valódi gond. Ezt a cégnek fizetnie kell – bércsökkentéssel, termelékenység csökkentésével, negatív példamutatással a kollégák felé.

Ha az alkalmazott folyamatosan 5 percet késik, ez 30 percet tesz ki a munkaidejéből. A cég fizeti a dolgozókat ezekért a percekért, amelyek fokozatosan órákká alakulnak, és a vállalkozás nem kap cserébe semmit.

Ha figyelmen kívül hagyjuk a késést, a többiek is elkezdenek majd késni, mivel megúszhatják probléma nélkül. Érezni fogják, hogy nem tisztelik őket, és gondatlanabbá válnak a munkájukkal kapcsolatban

Az alkalmazottak késésének okai

Mindannyian tudjuk, hogy a késések különböző okok miatt alakulhatnak ki – vészhelyzetek bárkivel előfordulhatnak, elromolhat az autó, dugóban rekedhet stb. Az alkalmazottak leggyakoribb késési okai 2022-ben a forgalmi dugók – 41%. A késések egyéb indokai:

Előre nem látható események

Bárkivel előfordulhatnak előre nem látható események, a legrosszabb időpontokban. De ne pánikoljon: vegyen egy mély lélegzetet és próbálja megoldani a problémát, értesítse a munkaadót, hogy késni fog. Ilyen esethez tartozik, ha megbetegszik a gyerek, elromlik az autó, rossz a közlekedés, családi okok, gondok a lakásban stb.

A motiváció és a szervezőképesség hiánya

A motiváció hiánya ahhoz vezethet, hogy az alkalmazott nem mutat kellő érdeklődést az iránt, hogy idejében megérkezzen a munkába. A szervezőképesség hiánya szintén okozhatja a késéseket. Ez azzal magyarázható, hogy az alkalmazott elfelejt idejében felkelni. 

Ezt gyakran az okozza, hogy az alkalmazottak késő este a munkahelyükön maradnak, hogy befejezzék a projektet. De az ilyen szervezőképtelenség hiánya miatti cselekedetek előbb-utóbb ahhoz vezetnek, hogy az alkalmazott reggel elalszik. Itt a time management hiánya mutatkozik meg.

A munka-magánélet rossz egyensúlya

A munka-magánélet közötti egyensúly olyan mérleg, amelynél a szakmai fejlődés és a magánélet egyformán fontos az alkalmazott számára. Az egyensúly felbomlásának számos oka lehet:

  • nagy felelősség a munkahelyen;
  • túlórák;
  • túlzott felelősség otthon;
  • egy vagy több gyermek megléte.

Sokan szeretnének mindenhol sikeresek lenni, keverve a különböző körülményeket. Ezért sokan néha elkésnek, vagy folyamatosan késésben vannak. Ez a jelenség jelentősen megnehezíti a munka-magánélet közötti egyensúlyt. 

A késések negatív hatása a vállalatra

A késés nem bűncselekmény, de ez a szokás problémákat okozhat a vállalat számára. A jó vezető megérti, hogy egyszeri késés előfordulhat. Az alkalmazott köteles egy bocsánatkérő üzenetet küldeni a munkaadónak ebben az esetben. Ha a késések krónikussá válnak, okozhat negatív következményeket.

A munkafolyamatok eredménytelensége

A késés vezethet az eredményesség csökkenéséhez. Gyakran előfordul, hogy az alkalmazott elkésik, a munkaidő végén pedig igény szerint hamarabb megy el. A megértés határai elmosódnak, ha csökken a hatékonyság. Több elégedetlen ügyfél jelenik meg, az alkalmazottnak sietnie kell, ami veszteségeket okoz.

A produktivitás elvesztése

Az az alkalmazott, amelyik elkésett, megbonthatja a csapat egységét, amelyik már elkezdte a munkát, ami negatívan hat a produktivitásra. Ha ez a személy már elkésett, megzavarhatja a többiek munkáját, akik a feladatokra koncentrálnak.

Valamint, a vezető is elvesztheti a produktivitását, ha el kell magyaráznia a későnek, amit kihagyott. Előfordulhat, hogy a késő olyan folyamatokért felel, amit csak ő tud megoldani. Amíg nincs a helyén, a munka egyszerűen megáll.

Alacsony csapatszellem

A késés, természetesen nem követendő példa. Ha az egyik alkalmazott elkésett, a többi is megszegheti a munkarendet (főleg akkor, ha műszakokban dolgoznak). Néhány alkalmazottnak ezt meg kell tennie, hogy egyikük hiánya ne befolyásolja az eredmények minőségét. A 10 perces várakozás nem okoz gondot. De a krónikus késés feszült légkört eredményezhet a kollektívában.

Ha az alkalmazott elkésik, kijelentheti, hogy az időben érkezés nem olyan fontos, ezzel provokálva mások késését is. Ezért kölcsönös tiszteletnek kell lennie a csapatban.

Hogyan viselkedjünk a későkkel

Néhány embernek gondot jelenthet az időben érkezés. De ahhoz, hogy elkerüljük a komoly következményeket, foglalkoznunk kell a késéssel is. A munkaadónak tájékoztatnia kell az alkalmazottakat a kötelességeikről, például arról, hogy időben kell megérkezni a munkába. Azzal, aki késik külön kell foglalkozni, hogy ne veszítsük el az értékes időt.

Határozzon meg konkrétumokat a késésekkel kapcsolatban

Amikor a vezető egy folyamatosan késő kollégával beszél, érdemes figyelmen kívül hagyni az értelmetlen magyarázatokat, s világosan közölni vele, hogy ez a viselkedés nem felel meg a cég politikájának. Az alkalmazottaknak felelősségteljesen kell a munkarendhez hozzáállni, hogy a későbbiekben ez ne okozzon gondot.

Az alkalmazottat szóban kell értesíteni, elmagyarázva neki azt, hogy mennyire fontos az idő a vezetőség és a cég számára. A beszélgetés során tényeket és alkalmakat kell felhozni, amelyek alátámasztják az állítását.

Ahhoz, hogy a munkaidőre való szabályok mindenki számára világosak legyenek, érdemes az alkalmazottak figyelmébe ajánlani a cég politikáját a munkaidőre, késésekre vonatkozólag (természetesen, ha van ilyen), mielőtt ellenségként lépnénk fel.

Ezt a fajta nyitottságot kell betartani a kötelességszegés miatt alkalmazható fegyelmi intézkedések tekintetében is. Megmagyarázhatjuk ezt szóban vagy akár elküldhetjük e-mailben az alkalmazottnak, hogy legyen egy írásbeli bizonyítéka a beszélgetésnek.

Beszéljünk az alkalmazottakkal minél többet a problémák megoldása végett

A folyamatos párbeszéd megkönnyíti az alkalmazottak számára a megértést. A vezetőség felőli támogatás segít elkerülni a további kellemetlen helyzeteket. A vezetőnek figyelmesnek és támogatónak kell maradnia, de ugyanakkor a munkatárs értésére kell adni, hogy a munkahelyi fejlődés csak a munkarend betartásával érhető el.

Tartsa fenn a munka és a magánélet közötti egyensúlyt

Ha látja az eredményt akkor, amikor az alkalmazott pontosan érkezik, meg kell érte dícsérni. Ezt jobb négyszemközt megbeszélni, hogy a többiek ne hallják. 

Gyakran előfordul olyan is, hogy az alkalmazott nem szeretné felhívni a kollégák figyelmét a magánéletére, s hogy milyen események vezettek ahhoz, hogy időben érkezik a munkába.

Rugalmas munkaidő

Tegyük fel, a cégpolitika megengedi a rugalmas munkaidőt. Ilyenkor érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy alkalmazzuk ezt a lehetőséget a folyamatosan későkön. Például, ha az alkalmazott 20 perceket is késik. A munkaidő végén is hamarabb megy el 20 perccel. De a többi alkalmazottat is érdekelheti a rugalmas munkaidő.

Következtetés

A munkába érkezés megtervezése nem mindenki számára kényelmes. Valamint, közbe jöhetnek nem várt események, amelyek megakadályozzák a pontosságot. Az alkalmazottak késhetnek. Ha ez egyszeri eset, akkor a munkaadó lehet megértő.

De ha ez több mint háromszor előfordul hetente, akkor ez ellen tenni kell. A folyamatos késés számos problémát okozhat a cégnek – késésben lesznek a feladatok, csökken a produktivitás és a hatékonyság, a vállalat veszteséges, rossz példát látnak a kollégák.

Ez ellen tenni kell. Határozzon meg egy cégpolitikát a késéssel kapcsolatban, s állítson össze egy megfelelő munkarendet a távmunkások számára.

Kevesebb felesleges interjú és toborzási költség

FacebookTwitterLinkedIn
Date: 22 november 2023
Feliratkozás hírlevelekre
Hasznos információk a toborzásról, tapasztalatok megosztása e-mailen keresztül


Feliratkozás hírlevelekre
Hasznos információk a toborzásról, tapasztalatok megosztása e-mailen keresztül